Què cal saber de la nova regulació de preus de lloguer

A Catalunya, els preus dels lloguers han augmentat 30 vegades més que els sous en els darrers 6 anys, i moltes famílies destinem més de la meitat dels nostres ingressos a pagar el lloguer. En aquest context, ara agreujat pels efectes de la crisi socioeconòmica derivada de la pandèmia de la Covid-19, una de les fites assolides més destacades de les lluites socials i veïnals de 2020 ha estat l’aprovació al Parlament de Catalunya de la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge. Llei que més enllà d’aquestes mesures urgents modifica aspectes rellevants d’anteriors textos legislatius relatius a la protecció del dret a l’habitatge, com ara les lleis 18/2007, la 24/2015 i la 4/2016.

Una novetat respecte a aquelles normes és que per primer cop es reconeix a les organitzacions llogateres com a mediadores en la resolució de conflictes. I és que precisament l’organització i la solidaritat veïnal són allò que ha permès impulsar la llei durant més de tres anys d’agitació al carrer. El Sindicat de Llogateres i Llogaters de Barcelona ha exercit un paper central en aquest impuls. Ho ha fet sempre des de la convicció que cal “garantir la funció social dels habitatges a través de la ferma protecció de l’ús residencial per sobre de l’ús econòmic o especulatiu de qualsevol tipus”.

Així, amb aquesta visió, per continuar avançant en la defensa del dret a l’habitatge i amb la voluntat de contribuir a fer efectiva la nova legislació, des del Sindicat s’ha editat una guia de la “Regulació dels lloguers, punt per punt” on s’entra al detall de la Llei 11/2020 perquè totes les persones llogateres la puguin conèixer i defensar davant de propietaris i immobiliaries.

La guia explica, en primer lloc, com la llei s’aplica “als nous contractes de lloguer de residència permanent, quan l’habitatge estigui situat en una àrea declarada de mercat d’habitatge tens” i fa un repàs del 61 municipis que inicialment han estat categoritzats d’aquesta manera. Seguidament, detalla com es pot negociar i determinar el preu d’un lloguer a partir de l’índex de referència que determina el Departament de Territori i Sostenibilitat. Aquest, bàsicament, es tracta del preu mitjà dels habitatges similars en un radi determinat de la seva zona.

El document també ofereix exemples i dóna eines per saber calcular una actualització del preu en base a l’índex aplicable. Cal saber que per regla general, si el preu de l’anterior contracte estava per sobre de l’índex de referència, amb el nou contracte la renda ha de baixar com a mínim fins al valor de l’índex. En canvi, si el preu de l’anterior contracte estava per sota, és important tenir clar que de totes formes la renda del nou no podrà superar el preu acordat en el vell (actualitzat, això sí, amb l’anomenat índex de garantia de competitivitat).

Click sobre la imatge per decarregar el PDF de la guia

Amb el suport d’aquesta guia es poden aclarir dubtes i consultar situacions particulars o d’altres excepcions aplicables a la nova normativa. També, i això resulta especialment important segons el Sindicat, repassa les garanties d’acompliment que estipula la llei, com ara les dades que obligadament han de figurar en els anuncis de lloguer i en el redactat dels nous contractes. Finalment, informa del règim sancionador per incompliments i recorda els drets i deures de propietaris i llogaters tenint en compte la nova regulació de les relacions d’arrendament.

El recorregut de la lluita veïnal que ha fet realitat aquesta llei i el treball col·lectiu que hi ha darrere de l’edició d’aquesta guia del Sindicat de Llogateres són els millors exemples de que l’organització, el suport mutu i l’afiliació són la millor manera d’estar perfectament informades, correctament assessorades i mínimament protegides en el mercat immobiliari.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s