Què és Mastodon?

Mastodon és una xarxa social de microblogging amb codi obert. Com a Twitter, es poden crear perfils, publicar missatges, imatges o vídeos i seguir d’altres usuaris. Els missatges tenen un límit de 500 caràcters i es mostren cronològicament. A diferència d’altres plataformes, Mastodon és descentralitzat, és a dir, no hi ha un únic servidor, empresa o persona que el gestioni. Mentre que d’altres xarxes socials són propietat d’una corporació que disposa del control absolut sobre tot, qualsevol persona pot posar en marxa el seu servidor a Mastodon.

Quan algú crea la seva pròpia versió de Mastodon, se’n diu instància. Com es tracta de codi obert, qualsevol pot crear la seva amb les seves pròpies regles. Per això, cada instància es gestionada i moderada per la comunitat que la crea i no per cap enorme empresa que segueixi el rastre dels seus usuaris per vendre les seves dades a anunciants. En la majoria de casos, les instàncies a Mastodon estan financades per les persones, no per corporacions.

Tots els membres d’una instància es poden seguir entre ells, però també poden decidir seguir usuaris d’altres instàncies. Tot i que cadascuna opera de forma privada, els seus membres poden comunicar-se amb els d’altres servidors de forma totalment transparent. Per suposat, les comunitats que prefereixin mantenir-se aïllades no han de comunicar-se obligatòriament amb d’altres servidors. La decisió està en les seves mans. Mastodon també ofereix eines antiabús efectives per moderar les instàncies com els usuaris creguin convenient.

En resum, Mastodon és una xarxa social que té com a prioritat a l’usuari. A diferència de les xarxes socials convencionals no pot fer fallida ni es pot vendre, ni pot ser bloquejada completament per governs. Cada persona és lliure d’unir-se a la comunitat que vulgui i comunicar-se amb qui li plagui.

Podeu consultar més informació aquí. Amb més d’un milió de persones que parlen múltiples idiomes, Mastodon creix ràpidament.